ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletไก่ฟ้าพญาลอ
bulletไก่ฟ้าจันทบูร
bulletไก่ฟ้าหลังขาว
bulletไก่ฟ้าหน้าเขียว
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งแดง
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งตะกั่ว
bulletนกยูงไทย
bulletไก่จุก
dot
ไก่ฟ้าต่างประเทศ
dot
bulletไก่ฟ้าสีทอง (โกลเด้น)
bulletไก่ฟ้าเยลโล่
bulletไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิทส์
bulletไก่ฟ้าเลดี้ ดำ
bulletไก่ฟ้ารีฟ
bulletไก่ฟ้าคอแหวนเขียว
bulletไก่ฟ้าไวท์เครส
bulletไก่ฟ้าดาร์คโทส
bulletนกยูงอินเดีย
bulletไก่ฟ้า เอ็ดเวิร์ด
bulletไก่ฟ้า สวินโฮว์
bulletไก่ฟ้า อีเลียด
bulletลูกไก่ฟ้า ในฟาร์มบ้านปู่
bulletไก่ฟ้า ไดอารี่
dot
ขอบคุณสื้อมวลชน ไก่ฟ้าบ้านปุ่
dot
อาหารสำหรับไก่ฟ้า article

ขอขอบคุณที่มาของขอมูล โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (สพภ.)

อาหารและการให้อาหาร

ปกติอาหารของไก่ฟ้าทั่วไปในธรรมชาติจะได้แก่พวกเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดหญ้าและขุยไผ่ ผลไม้สุกที่ร่วงหล่นจากต้น นอกจากนี้ยังกินแมลง ตัวหนอน ไส้เดือนและสัตว์ขนาดเล็กตามพื้นดินซึ่งพบว่าไก่ฟ้าพญาลอกินอาหารจำพวกสัตว์มากกว่าพืช นอกจากนี้ยังกินใบไม้ ยอดอ่อนหรือหน่ออ่อนของพืชด้วย แต่ในกรงเลี้ยงไก่ฟ้าพญาลอไม่สามารถจะหาหรือเลือกกินได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมอาหารให้มีคุณค่าเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อความสะดวก ผู้เลี้ยงสามารถใช้อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อหรือไก่ไข่ที่มีขายตามร้านขายอาหารสัตว์ โดยดูระยะให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละระดับอายุ เพราะถ้าเลี้ยงจำนวนไม่มากจะเป็นการยุ่งยาก และไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการผสมอาหารใช้เอง ซึ่งอาหารที่ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงไก่ฟ้าพญาลอแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

1. อาหารสำหรับไก่ฟ้าพญาลอระยะไก่เล็ก (แรกเกิดถึง 3 เดือน) จะใช้อาหารลูกไก่เนื้อที่มีระดับโปรตีน 21-24 % อาจเสริมด้วยหนอนเลี้ยงนก ไข่แดงต้มสุก ไข่มดแดง จิ้งหรีด ปลวก หรือผักหั่นฝอยด้วยก็ได้ ลูกไก่ระยะนี้ควรมีอาหารให้กินตลอดเวลา เพราะเป็นระยะที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง โดยโรยใส่ฝากล่องกระดาษฝึกให้กินก่อนแล้วค่อยใส่ในถาดอาหารขนาดเล็กที่มีขายตามร้านขายอาหารสัตว์ ใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาดเล็กผสมวิตามินรวมให้วันเว้นวัน ให้ระมัดระวังเรื่องความสะอาด ดูแลเรื่องอาหารและน้ำอย่าให้หกหล่นเพราะจะเกิดความสกปรก หมั่นเปลี่ยนวัสดุรองพื้นให้แห้งและสะอาดเพราะลูกไก่มีโอกาสติดเชื้อในระยะนี้สูงกว่าระยะอื่นๆ

     
 

2. อาหารสำหรับไก่ฟ้าพญาลอระยะไก่รุ่น (อายุ 3 เดือนถึง 2 ปี) และระยะพ่อ-แม่พันธุ์ (อายุ 2 ปีขึ้นไป) ใช้อาหารไก่ไข่ที่มีระดับโปรตีนประมาณ 17 % อาจผสมกับเมล็ดธัญพืช (อาหารนกเขา) แล้วเสริมด้วยหนอนเลี้ยงนก จิ้งหรีด หรือผลไม้เป็นครั้งคราว โดยใช้ถาดหรือถ้วยกระเบื้องที่อาหารหกหล่นได้ยากและขวดน้ำชนิดแขวนป้องกันการโค่นล้ม ผสมวิตามินรวมพลัสแอนติไบโอติคในน้ำอาทิตย์ละครั้ง และเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดความเครียดและป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ การให้อาหารและน้ำควรให้ในเวลา 06.00-7.00 น. ไม่ควรให้มากหรือน้อยเกินไป ซึ่งในระยะลูกไก่จะกินอาหารประมาณ 5-10 กรัม/ตัว/วัน ระยะไก่รุ่นและพ่อแม่พันธุ์จะกินอาหารประมาณ 30-50 กรัม/ตัว/วัน ในไก่รุ่นและพ่อแม่พันธุ์ควรเก็บถาดอาหารทุกเย็นเพื่อป้องกันหนู น้ำที่ให้ต้องสะอาดและควรเปลี่ยนทุกวันโดยผสมวิตามินรวมให้อาทิตย์ละครั้งและเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีการขนย้าย  


     

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.vetech.in.th/index.php?topic=22.0


 

 อาหารสำหรับไก่ฟ้า ประเภทต่าง ๆ

 

    อาหารไก่ฟ้า ในป่าธรรมชาติ ได้แก่ เมล็ดหญ้า ผลไม้สุกที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน รวมถึงพวกปลวก หนอนไส้เดือน แมลงหรือสัตว์ขนาดเล็ก รวมทั้งหมดแล้วอาการที่ไก่ฟ้ากินก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปที่ต้องนำสารอาหารไปช่วยสร้างการเจริญเติบโต ดำรงชีวิต สืบพันธุ์และสรางผลผลิต ระบบการย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือดและของเหลวอื่นๆของไก่ฟ้าจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ปกติแล้วไก่จะมีอุณหภูมิสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ คือ มีอุณหภูมิในร่างกาย 105-109 องศาฟาเรนไฮด์ ไก่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการย่อยอาหารเร็วมาก  ซึ่งในธรรมชาติไก่ฟ้าก็จะหากินได้ตามใจชอบ ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ แต่ในกรงเลี้ยงมักจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูป ทีมีขายทั่วไปตามท้องตลาด อาหารสำหรับเลี้ยงไก่ฟ้า แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้


 

 

 1.อาหารสำเร็จรูป อาหารเลี้ยงไก่ฟ้าที่มีจำนวนไม่มากนัก การซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อหรือไก่ไข่ซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อมาเลี้ยงเป็นวิธีการที่สะดวกและประหยัดกว่า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงไก่ฟ้าโดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงจึงนิยมซื้ออาหารสำหรับไก่เนื้อหรือไก่ไข่ หรือบางคนอาจใช้สูตรอาหารของไก่งวงหรืออาหารสุนัขมาใช้ในระยะที่ต้องการระดับโปรตีนสูง ซึ่งควรเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปที่สดใหม่ ไม่หมดอายุ ปกติคุณค่าทางอาหารจะระบุไว้ที่ข้างถุงรวมทั้งวันผลิตและวันหมดอายุด้วย แต่ในระยะลูกไก่โปรตีนในอาหารสำเร็จรูปอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกไก่ฟ้า จึงจำเป็นต้องเสริมอาหารประเภทโปรตีนสูงให้ด้วย เช่น ไข่แดง ปลวก หรือหนอนเลี้ยงนก เป็นต้น 


 

 2.อาหารจำพวกเมล็ดพืช เป็นอาหารประเภทให้พลังงาน ได้แก่พวกเมล็ดธุญพืชต่างๆ เช่น ถัวเขียว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวกล้อง ข้าวเปลือก  อาจซื้อมาผสมเองหรือหาซื้อตามร้านขายอาหารสัตว์ซึ่งก็คืออาหารเลี้ยงนกเขานั่นเอง อาหารประเภทนี้จะใส่ไว้ในภาชนะต่างหากหรือผสมรวมกับอาหารสำเร็จรูปอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2 ก็ได้ แต่ต้องระวังเชื้อราในอาหารเพราะถ้าอาหารเก่าหรือจัดเก็บไม่ดีอาจจะเป็นราง่าย


 

      3.อาหารเสริม อาหารเสริมพวกโปรตีนจากสัตว์ ได้แก่ หนอนเลี้ยงนก ปลวก จิ้งหรีด ตั๊กแตน ไข่มด เป็นต้น อาหารเสริมประเภทนี้ไก่ฟ้าจะชื่นชอบมากเพราะมีชีวิตและให้คุณค่าทางอาหารสูง แต่หายาก ราคาแพง ปกติจะเสริมให้จากอาการหลักตามความจำเป็นในแต่ละช่วงอายุโดยเฉพาะระยะลูกไก่และฤดูการสืบพันธุ์เพื่อให้สัตว์กระชุ่มกระชวย เพลิดเพินในการกินอาหารคลายเครียด แต่อย่าให้อาหารประเภทนี้มากเกินไปเพราะจะทำให้ไก่ฟ้าไม่ยอมกินอาหารอื่นอาจทำให้ไก่ฟ้าได้สารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการควรให้แต่วันละน้อย เช่น หนอนเลี้ยงนกถ้าจะให้ทุกวันไม่ควรเกน 8-10 ตัวต่อไก่หนึ่งตัว หรืออาทิตย์หนึ่งจะให้ครั้งสองครั้งก็ได้ นอกจากนี้ยังมีอาหารเสริมในรูปของผลไม้สุก เช่น กล้วย มะละกอ แตงโม หรือพวกหญ้าขน แต่ผลไม้ต้องระวังยาฆ่าแมลงที่อาจจะตกค้างติดมาด้วย

 


  4.วิตามินและแร่ธาตุ อาหารจำพวกวิตามินและแร่ธาตุปกติไก่ฟ้าต้องการปริมาณน้อยมากและปกติจะมีมาพร้อมกับส่วนผสมในอาหารสำเร็จรูปและจากอาหารที่เสริมให้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ ให้สังเกตดูที่เปลือกไข่ถ้าเปลือกไข่มีลักษณะอ่อนนิ่ม ควรเสริมแร่ธาตุแคลเซี่ยม(Ca)ให้ในอาหารมากขึ้น แต่หากเปลือกไข่แข็งแม่ไก่ไข่ยากควรงดให้จนกว่าเปลือกไข่จะปกติ แร่ธาตุแคลเซี่ยมมีอยู่มนเปลือกหอนป่น หรือผงแคลเซี่ยมสำเร็จรูปซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป วิตามินรวมใช้เสริมในรูปสารละลายในน้ำ มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ มีขายตามร้านขายอาหรสัตว์เช่นเดียวกัน เช่น เวตาวิท ไวตาไลท์ อาคิววิท ฯลฯ โดยให้พรอมๆกับน้ำที่ให้ไก่ฟ้ากิน การให้วิตามินรวมแก่ไก่ฟ้าไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันเพระเป็นการสิ้นเปลือง  อาจให้เพียงอาทิตย์ละ 1 - 2 ครั้งก็พอ และให้ทุกครั้งในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ช่วงที่มีการจับและขนย้าย ช่วงเปลี่ยนอาหารเพราะช่วยลดความเครียดที่จะเกิดกับไก่ฟ้าได้มาก และควรให้วิตามินรวมลูกไก่ตลอดระยะกกหรือระยะหลังฟักออกจากไข่ 5 สัปดาห์ เพื่อช่วยป้องกันการตายในระยะของลูกไก่ฟ้า 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หนังสือคู่มือการเลี้ยงไก่ฟ้า
โดย  สมพง  บุญสนอง   ผอ.สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ภูเขียว

ชมรมไก่ฟ้าแห่งประเทศไทย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
อาหารและการเลี้ยงดูไก่ฟ้า

กรงและการเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า article
โรคและการรักษาไก่ฟ้า articleCopyright © 2014 All Rights Reserved.