ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletไก่ฟ้าพญาลอ
bulletไก่ฟ้าจันทบูร
bulletไก่ฟ้าหลังขาว
bulletไก่ฟ้าหน้าเขียว
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งแดง
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งตะกั่ว
bulletนกยูงไทย
bulletไก่จุก
dot
ไก่ฟ้าต่างประเทศ
dot
bulletไก่ฟ้าสีทอง (โกลเด้น)
bulletไก่ฟ้าเยลโล่
bulletไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิทส์
bulletไก่ฟ้าเลดี้ ดำ
bulletไก่ฟ้ารีฟ
bulletไก่ฟ้าคอแหวนเขียว
bulletไก่ฟ้าไวท์เครส
bulletไก่ฟ้าดาร์คโทส
bulletนกยูงอินเดีย
bulletไก่ฟ้า เอ็ดเวิร์ด
bulletไก่ฟ้า สวินโฮว์
bulletไก่ฟ้า อีเลียด
bulletลูกไก่ฟ้า ในฟาร์มบ้านปู่
bulletไก่ฟ้า ไดอารี่
dot
ขอบคุณสื้อมวลชน ไก่ฟ้าบ้านปุ่
dot
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ฟ้า การดูแล

ขอขอบคุณที่มาของขอมูล โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (สพภ.)   

                                          

                               เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ฟ้าพญาลอ 

1. ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในการเลี้ยงไก่ฟ้าพญาลอหรือไก่ฟ้าอื่นๆ คือการจิกตีกันซึ่งมักเกิดจากการเลี้ยงรวมกันมากเกินไป การไม่ยอมรับกันกรณีเปลี่ยนพ่อหรือแม่พันธุ์ที่ได้มาใหม่หรือทดแทนตัวที่ตาย เครียดจากการขาดอาหารหรืออื่นๆ ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องคอยระมัดระวังเพราะหากตัวไหนถูกจิกตีแล้วจะโดนรุมตีจนตาย วิธีป้องกันแก้ไขคือ อย่าเลี้ยงไก่รวมกันมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงไก่รุ่น ปกติต้องการพื้นที่ประมาณ 1-3 ตารางเมตร/ตัว ในฤดูแล้งหรือวันที่มีอากาศแห้งเกินไปควรรดน้ำพื้นกรงเลี้ยงหรือให้อาหารเสริม เช่น พวกหนอนนก หรือ ผักต่างๆเพื่อลดความเครียดในตอนบ่าย อย่าจับตัวผู้หรือตัวเมียตัวใดตัวหนึ่งใส่ไปหาตัวที่อยู่ในกรงเพราะจะถูกเจ้าถิ่นกีดกันหรือเรียกทั่วไปว่าการหวงถิ่นที่อยู่ ให้ย้ายไปจับคู่ในกรงใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกหวงถิ่นเดิม จับตัวที่ถูกตีออกทายาสีม่วง (Gentian violet) หากแผลแตกให้ทำความสะอาดแผล เย็บและทายา บางครั้งอาจต้องฉีดยาป้องกันการอักเสบด้วย การขลิบหรือฝนปากที่แหลมคมของตัวที่ชอบจิกก็พอช่วยได้บ้าง  2. ไก่ฟ้าพญาลอสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิด ปกติลูกไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่หลังจากฟักออกมาใหม่ๆ ตัวผู้และตัวเมียจะคล้ายกันมาก แยกเพศได้ยาก แต่สำหรับไก่ฟ้าพญาลอนั้นสามารถแยกได้ว่าตัวไหนคือตัวผู้ตัวไหนคือตัวเมียโดยให้สังเกตดูที่ใบหน้าบริเวณขอบที่จะเป็นหนังหน้ากาก (ตัวผู้เต็มวัยจะมีหนังหน้ากากหนาใหญ่สีแดงสด) ถ้าตัวไหนมีแผ่นหนังแรบยื่นออกมาจะเป็นตัวผู้แต่ตัวไหนไม่มีจะเป็นตัวเมีย ซึ่งจากการศึกษาในลูกไก่ฟ้าพญาลอจำนวน 50 ตัว สามารถแยกเพศด้วยวิธีนี้ได้แม่นยำถึง 94% (47 ตัว) แต่หากจะดูให้ชัดเจนไก่ฟ้าพญาลอจะแยกเพศได้เร็วกว่าชนิดอื่นๆ คือที่อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขนหางคู่กลางถ้าตัวผู้จะมีสีดำสลับสีน้ำตาลส่วนตัวเมียจะมีสีดำสลับสีขาว 


 3. ไก่ฟ้าพญาลอเมื่อมีอายุมาก ตัวเมียบางตัวจะมีลักษณะภายนอกคล้ายตัวผู้ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง คือ ปกติเป็นแม่พันธุ์ที่วางไข่ให้ลูกทุกปีแต่มาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไม่วางไข่ และสีขนเปลี่ยนไปคล้ายกับตัวผู้ ซึ่งอาจจะเหมือนหรือครึ่งๆกลางๆระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย เหตุผลเป็นเพราะว่ารังไข่ข้างขวาที่ปกติจะไม่พัฒนา เกิดการผิดปกติกลับมาทำงานผลิตฮอร์โมนทั้งเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งปกติไก่ตัวเมียจะมีรังไข่ข้างซ้ายเท่านั้นที่ทำงาน ดังนั้นไก่ตัวเมียจึงเกิดการเปลี่ยนลักษณะเพศซึ่งสัตว์พวกนี้จะเป็นหมันไม่สามารถวางไข่หรือผสมพันธุ์ได้ 


4. อายุการให้ผลผลิตของไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าพญาลอปกติจะผสมพันธุ์และวางไข่ได้เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป แต่จากการทดลองกระตุ้นยืดกลางวันให้นานขึ้นโดยเพิ่มความยาวแสงจากหลอดไฟดวงให้เป็น 14 ชั่วโมงต่อวันในเดือนตุลาคม    ไก่ฟ้าพญาลอสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้เร็วขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แทนที่ปกติจะผสมพันธุ์วางไข่เดือนมีนาคม ทำให้ได้ลูกไก่ฟ้าเร็วขึ้น ผลที่ตามมาคือ กลุ่มลูกไก่ฟ้าที่เกิดเร็วขึ้นเมื่อถึงฤดูการผสมพันธุ์วางไข่ฤดูต่อไปสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ด้วยการมีอายุประมาณหนึ่งปีเศษ ในขณะที่ลูกที่ได้ในฤดูการปกติจะยังไม่สามารถผสมพันธุ์วางไข่ได้เพราะอายุยังไม่ชนขวบ  และจากงานวิจัยพบว่ากลุ่มพ่อแม่พันธุ์ที่มีอายุระหว่าง 3-6 ปี และ อายุ 10-13 ปี มีสมรรถนะการสืบพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่ากลุ่ม 3-6 ปี จะมีอัตราการฟักออกดีกว่า ไก่ฟ้าพญาลอจะเริ่มให้ผลผลิตต่ำ ตาฝ้าฟาง แก่ตัวลง ตัวเมียบางตัวเปลี่ยนสีขนเป็นตัวผู้ และเริ่มหมดอายุขัยเมื่อมีอายุ 14-15 ปีขึ้นไป 
สถานที่ติดต่อ/ขอข้อมูล : (ส่วนกลาง)
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0-2561-0777 , 0-2579-6666 ต่อ 1680 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2579-9630 
 
 
สถานที่ติดต่อ/ขอข้อมูล : (ต่างจังหวัด)
1. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โทรศัพท์ : 08-1708-0170 
2. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 08-1764-5127 
3. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ : 08-1983-5298 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความเกี่ยวกับไก่ฟ้า

การเลือกซื้อไก่ฟ้า article
สัตว์ป่าคุ้มครอง article
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 article
การขออนุญาตครอบครองสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าCopyright © 2014 All Rights Reserved.