ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletไก่ฟ้าพญาลอ
bulletไก่ฟ้าจันทบูร
bulletไก่ฟ้าหลังขาว
bulletไก่ฟ้าหน้าเขียว
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งแดง
bulletไก่ฟ้าหลังเทา แข้งตะกั่ว
bulletนกยูงไทย
bulletไก่จุก
dot
ไก่ฟ้าต่างประเทศ
dot
bulletไก่ฟ้าสีทอง (โกลเด้น)
bulletไก่ฟ้าเยลโล่
bulletไก่ฟ้าเลดี้แอมเฮิทส์
bulletไก่ฟ้าเลดี้ ดำ
bulletไก่ฟ้ารีฟ
bulletไก่ฟ้าคอแหวนเขียว
bulletไก่ฟ้าไวท์เครส
bulletไก่ฟ้าดาร์คโทส
bulletนกยูงอินเดีย
bulletไก่ฟ้า เอ็ดเวิร์ด
bulletไก่ฟ้า สวินโฮว์
bulletไก่ฟ้า อีเลียด
bulletลูกไก่ฟ้า ในฟาร์มบ้านปู่
bulletไก่ฟ้า ไดอารี่
dot
ขอบคุณสื้อมวลชน ไก่ฟ้าบ้านปุ่
dot
การเลือกซื้อไก่ฟ้า article
ขอขอบคุณที่มาของขอมูล โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ (สพภ.)
 
ข้อพิจารณาก่อนจะเลี้ยงไก่ฟ้า
 
     การเลี้ยงไก่ฟ้า จำเป็นต้องให้การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย น้ำ อาหาร และการสุขาภิบาล ไม่ใช่เลี้ยงแล้วปล่อยทิ้งขว้างไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ทำให้สัตว์อยู่ไม่สุขสบาย อาจเป็นการทรมานสัตว์และสร้างความเสียหายแก่ผู้เลี้ยงและผู้พบเห็น ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงไก่ฟ้า ไม่ว่าจะเพื่องานอดิเรกหรือทำเป็นอาชีพก็ตาม ต้องมีใจรักสัตว์และต้องศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ในการเลี้ยง วิธีการคัดเลือกพันธุ์ รวมทั้งการมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม มีเงินทุนหมุนเวียนมากพอไม่ให้เกิดปัญหา ยกตัวอย่าง เช่น ไก่ฟ้าหลังขาว มีต้นทุนการผลิตไข่ฟองละ 181 บาท ลูกไก่อายุ 1 วัน ตัวละ 468 บาท และไก่ฟ้าโตเต็มวัย ตัวละ 2,302 บาท เป็นต้น  
 
    

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไก่ฟ้า

    1. การเลี้ยงไก่ฟ้าต่างจากการเลี้ยงสัตว์ปีกอื่นๆ คือ ต้องเลี้ยงบนพื้นดินและมีเนื้อที่มากกว่า เพื่อให้ดูสวยงามและถูกลักษณะ และไม่สามารถเลี้ยงปล่อยได้ ไก่ฟ้าบางชนิดตัวผู้ดุมาก มักตีตัวเมียตายบ่อยๆ เช่น ไก่ฟ้าหน้าเขียว ไก่ฟ้าบางชนิดมีเสียงร้องดัง เช่น นกยูง นกหว้า ซึ่งอาจมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้

    2. ไก่ฟ้า เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างมีราคาสูง ดังนั้น จึงจำกัดเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากพอสมควร

   3. ไก่ฟ้า เป็นสัตว์ที่หาซื้อยาก ขายยาก เพราะเนื่องจากการเลี้ยงยังไม่แพร่หลาย ไก่ฟ้าไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป บางท่านต้องการเลี้ยงแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหน นอกจากจะรู้จักผู้เลี้ยงโดยตรงหรือรู้จากแหล่งพ่อแม่พันธุ์ของส่วนราชการ ได้แก่ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกทั้ง กฎระเบียบการซื้อขายก็ยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาขาดพ่อแม่พันธุ์ จากการที่มีพ่อแม่พันธุ์น้อยทำให้ปัญหาที่ตามมาคือ การผสมเลือดชิดเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น

     4. การเลี้ยงไก่ฟ้าต้องอาศัยเทคนิค ความรู้และประสบการณ์ ปัญหาในระหว่างการเลี้ยงเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ผู้เลี้ยงต้องขวนขวายหาความรู้สร้างทักษะมากพอสมควร ประกอบกับตำราที่จะค้นคว้าค่อนข้างมีน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาต่างประเทศ จึงมักจะใช้วิธีถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน

     5. ปัญหาด้านกฎหมาย ถึงแม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จะอนุญาตให้เพาะเลี้ยงไก่ฟ้าได้ แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีเงื่อนไข กฎระเบียบต่างๆ อีกมากมาย ผู้เลี้ยงจึงต้องแน่ใจได้ว่าจะสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ ได้อย่างเคร่งครัด

   

 

การเลือกซื้อไก่ฟ้ามาเลี้ยง

     ก่อนที่จะ ตัดสินใจเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า จำเป็นต้องทำความรู้จักสายพันธุ์ไก่ฟ้า รวมทั้งอุปนิสัยและพฤติกรรมต่างๆ ของไก่ฟ้าแต่ละชนิด โดยศึกษาจากรายละเอียดได้จากชนิดพันธุ์ไก่ฟ้า ดังที่จะกล่าวต่อไป หรือจากเอกสารตำราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นการดีหากได้เห็นตัวสัตว์จริงและสอบถามจากผู้ที่เคยเลี้ยงหรือกำลัง เพาะเลี้ยงอยู่ ซึ่งการเริ่มต้นที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง 


 

การคัดเลือกพันธุ์ไก่ฟ้า

    ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

    1. เป็นชนิดที่เป็นความต้องการของตลาด หรือชนิดที่ผู้เลี้ยงมีความพึงพอใจ

    2. หากเป็นมือใหม่ควรเลือกชนิดที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ง่ายก่อน

    3. สายพันธุ์สัตว์ควรเป็นสายพันธุ์แท้ มีลักษณะรูปร่าง สีสัน ตรงตามสายพันธุ์

    4. เลือกสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีพันธุ์ประวัติที่ดี

    5. นอกจากพันธุ์ประวัติแล้ว ให้ดูที่ลักษณะภายนอก เช่น มีสีสันสวยสด ขนเป็นมัน ดวงตาสดใส แข้งขาและนิ้วเท้าไม่บิดงอ เดิน วิ่ง เป็นปกติ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

    6. ราคาสมเหตุสมผลตามสายพันธุ์ ความสมบูรณ์และตามช่วงอายุของสัตว์ ทั้งนี้ ควรศึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจ ไก่ฟ้าส่วนใหญ่จะเริ่มเต็มวัยเมื่ออายุ 2-3 ปี และให้ผลผลิตดีต่อเนื่องไปถึง 8-10 ปี

    7. หลีกเลี่ยงพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากเครือญาติกัน เพื่อป้องกันการผสมเลือดชิด ซึ่งจะเกิดปัญหาในรุ่นต่อๆ ไป เช่น ทำให้ได้ไข่ที่ไม่มีเชื้อ ไข่เชื้อตายหรือตายโคมง่าย ลูกไก่ที่เกิดมาอ่อนแอ เลี้ยงรอดยาก เป็นต้น 

   

 

 แหล่งซื้อขายไก่ฟ้า

     ไก่ ฟ้า เป็นสัตว์ที่หาซื้อยาก ขายยาก เพราะปัจจุบันยังเพาะเลี้ยงกันอยู่ในวงจำกัด แต่ละชนิดมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในอนาคตอาจจะง่ายขึ้นเพราะกฎหมายอนุญาตให้เพาะเลี้ยงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายมีผลในทางปฏิบัติแล้วพอจะมีแหล่งซื้อขายไก่ฟ้ามาเลี้ยงได้ ดังนี้ คือ

    1. หน่วยงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แก่ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยติดต่อสถานีโดยตรงหรือติดต่อไปยังกลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ (02) 579-9630 และ (02) 255-7336

    2. ตามฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ฟ้า หรือผู้เลี้ยงที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ข้อดีคือ ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาจะถูกกว่า และสามารถสอบถามประวัติสัตว์ วิธีการเลี้ยงดู พร้อมได้ดูของจริงด้วย

    3. ร้านค้าสัตว์เลี้ยงจำพวกนกต่างๆ ที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ข้อดีคือ สามารถเลือกดูชนิดที่เราต้องการเมื่อไรก็ได้ที่มี แต่ข้อเสียคือ ราคาจะค่อนข้างแพง และที่สำคัญส่วนใหญ่จะไม่ทราบประวัติที่มาของสัตว์ อาจถูกหลอกได้ง่าย และสัตว์อาจติดโรคมาจากสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ด้วยกันระหว่างรอขาย

 

บ้านปู่ไก่ฟ้า ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เยี่ยมชมฟาร์มได้ทุกวัน โทร. 080-999-6516

   

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไชย ส่องอาชีพ
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 21 ฉบับที่ 448

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทความเกี่ยวกับไก่ฟ้า

สัตว์ป่าคุ้มครอง article
สัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 article
การขออนุญาตครอบครองสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ฟ้า การดูแลCopyright © 2014 All Rights Reserved.